Lapset ja nuoret

Colgate-Palmolive AB ymmärtää lapsiin ja nuoriin suuntautuvan markkinoinnin edellyttävän erityistä varovaisuutta, mikä koskee myös interaktiivista markkinointia Internetissä. Tarkoituksenamme on noudattaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia koskevia sääntöjä, kuten kansainvälisen kauppakamarin ohjeistoa hyvästä mainontatavasta, ja vanhempia kehotetaan olemaan läsnä ja/tai lastensa mukana heidän vieraillessaan näillä kotisivuilla.