red-cp-background

Procedure for making copyright infringement claims

Ellei muutoin mainita, sinun on otaksuttava kaikki näillä kotisivuilla näkemäsi ja lukemasi tekijänoikeuksin ja/tai muin immateriaalioikeuksin suojatuksi ja että niiden käytön on tapahduttava näiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Colgate-Palmolive AB ei anna mitään takeita siitä, että kotisivujen sisältämän materiaalin käyttö ei loukkaa Colgate-Palmolive AB:n tai Colgate-Palmolive -konserniin kuulumattomien kolmansien osapuolten oikeuksia. Kotisivujen sisältämät kuvat, teksti, äänet, ohjelmistot ja muu materiaali joko on Colgate-Palmolive AB:n omaisuutta tai niitä käytetään sille myönnetyllä erityisluvalla. Mainitun materiaalin käyttö ei ole sallittua, ellei näissä säännöissä ja ehdoissa ole nimenomaisesti ilmoitettu tällaisen käytön olevan sallittua. Materiaalin kaikki luvaton käyttö voi olla ristiriidassa tekijänoikeuslakiin tai muihin lakeihin nähden.

Kaikki näiden kotisivujen sisältämät tavaramerkit ja logotyypit ovat joko Colgate-Palmolive AB:n omistamia tai niitä käytetään sille myönnetyllä erityisluvalla. Muun muassa näiden tavaramerkkien tai logotyyppien käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei siihen ole Colgate-Palmolive AB:n tai kyseisen tuotemerkin tai logotyypin tms. omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.