Colgate Palmolive Company

Vastuullisesti valmistetut tuotteet

Vastuullisesti valmistetut tuotteet

*Tuotteemme on valmistettu Colgate-Palmoliven tuotantolaitoksissa, joissa tehostetaan energiatehokkuutta ja veden säästöä sekä pyritään kohti jätteettömyyttä. Tuotantolaitoksissamme noudatetaan eettisiä työvoimakäytäntöjä ja tavoitteenamme on välttää kaikki työtapaturmat.

Ympäristöjohtaminen

Olemme sitoutuneita noudattamaan kaikkia asianmukaisia ympäristöön liittyviä sääntöjä ja säännöksiä – ja usein myös ylittämään nämä standardit – valmistaessamme ja markkinoidessamme tuotteitamme ja operoidessamme tuotantolaitoksiamme. Tiukat standardit määrittävät ympäristöystävällistä toimintaa Colgatella. Kaikissa tuotantolaitoksissamme on otettu täysin käyttöön ympäristöystävällisyyden hallinnointijärjestelmä, johon kuuluu monenlaisia kategorioita, mukaan lukien energiatehokkuus, ilmasto, veden käytön hallinta ja jätteiden hallinta.

Ympäristöjohtaminen

Avaintiedot

 • Perusteellisia ympäristötarkastuksia suoritetaan keskimäärin 3–5 vuoden välein kaikissa yhtiön tuotantolaitoksissa, jotta voimme varmistaa ympäristöstandardien noudattamisen. Lisäksi suoritetaan päivittäiset ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja perusteelliset vuosittaiset itsearvioinnit, jotta voimme varmistaa jatkuvan säännösten noudattamisen.
 • Ohjelman nimeltä ”5 % maapallolle” kautta Colgate-Palmolive pyrkii kohdentamaan 5 % jokaisen tuotantolaitoksen vuosittaisesta pääomabudjetista projekteihin, jotka vähentävät energian ja veden käyttöä sekä jätteiden tuottamista.
 • Vuosina 2002–2018 Colgate-Palmoliven maailmanlaajuiset tuotantolaitokset ovat saavuttaneet seuraavia vähennyksiä:
 • • Energian käytön vähentäminen 31,8 %
 • • Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentäminen 29,7 %
 • • Veden käytön vähentäminen 45,8 %
 • • Kaatopaikalle joutuvan jätteen määrän vähentäminen 41,3 % (perustuen vuoteen 2010)

Työterveys ja -turvallisuus
Colgate-Palmoliven henkilöstö ympäri maailmaa on sitoutunut ylläpitämään vankkaa turvallisuuskulttuuria sekä terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita pyrkiessämme välttämään onnettomuudet kokonaan työpaikoilla.

Työterveys ja -turvallisuus

​Avaintiedot

 • Perusteellisia terveys- ja turvallisuustarkastuksia suoritetaan keskimäärin 3–5 vuoden välein kaikissa yhtiön tuotantolaitoksissa, jotta voimme varmistaa terveys- ja turvallisuusstandardien noudattamisen. Lisäksi suoritetaan päivittäiset ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja perusteelliset vuosittaiset itsearvioinnit, jotta voimme varmistaa jatkuvan säännösten noudattamisen.
 • Colgate-Palmolive määritti uuden turvallisuussuorituskyvyn standardin vuonna 2018. Raportoitu kokonaismäärä ja menetettyjen työpäivätapausten määrä olivat 0,22 ja 0,06, tässä järjestyksessä, mikä oli alhaisin rekisteröity onnettomuuksien määrä kalenterivuoden aikana siitä lähtien, kun aloimme pitää kirjaa tiedoista yli 25 vuotta sitten.
 • Colgate-Palmolive hyödyntää jäsenyyttään organisaatiossa nimeltä American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) noudattaakseen työntekijöiden altistumista koskevia standardeja maailmanlaajuisesti. Se auttaa varmistamaan, että työntekijöitämme suojataan jopa sellaisissa paikoissa, joissa ei ole olemassa paikallisia työntekijöiden altistumista koskevia säännöksiä.
 • Vähentääkseen sellaisten vakavien onnettomuuksien ja tapausten esiintymistä, joiden vaikutus henkilöstöömme on vakavin, olemme ottaneet käyttöön monivuotisen ohjelman, joka keskittyy kriittisiin turvallisuusriskeihin maailmanlaajuisissa tuotantolaitoksissamme.

Työvoimakäytännöt
Colgate-Palmolive on jo pitkään sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työhön liittyviä oikeuksia maailmanlaajuisesti, ja se tukee Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuista ihmisoikeusjulistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän yleissopimuksia. Colgate-Palmolive työskentelee sellaisten liikekumppanien kanssa ja hakee sellaisia liikekumppaneita, joilla on samanlainen sitoumus maailmanlaajuisiin ihmisoikeuksiin. Tunnistamme liikeyritysten vastuun kunnioittaa työhön liittyviä oikeuksia ja varmistaa, että sidosryhmät noudattavat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Työvoimakäytännöt

​Avaintiedot

 • Colgate-Palmolive ei käytä pakkotyövoimaa omissa toiminnoissaan ja pyrkii poistamaan pakkotyövoiman käytön jakelu- ja arvoketjuistaan. Uskomme, että jokaisella työntekijällä tulisi olla liikkumisvapaus, kenenkään työntekijän ei tulisi maksaa työpaikastaan, eikä ketään työntekijää saa velvoittaa työhön jonkin velan maksamiseksi tai kiristää tekemään työtä.
 • Katso lisätietoa ihmisoikeusstrategiastamme ja sen hallintaa koskevasta lähestymistavastamme kohdasta Colgate kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työhön liittyviä oikeuksia: Tiedonantoilmoitukset.

Kumppanuudet ja tunnustukset
Tärkeä ominaisuus Colgate-Palmoliven vastuullisissa tuotantopyrkimyksissä on ulkoisten kumppaneiden käyttö ja yhteistyö heidän kanssaan. Näin täydennämme sisäisiä kykyjämme ja saamme itsenäisen kolmannen osapuolen näkemyksen asioihin.

Avaintiedot

Science Based Targets
 • Colgate-Palmoliven tieteeseen perustuva ilmastotavoite tuotantotoimintaan liittyen hyväksyttiin tieteeseen perustuvien pyrkimysten aloitteen nimeltä Science Based Targets Initiative puitteissa.
Leed
 • Colgate-Palmolive on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltain Green Building Councilin (USGBC) ympäristöluokitusjärjestelmän nimeltä Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sertifiointia kaikissa uusissa tuotantolaitoksissaan; sillä on tähän mennessä sertifioitu jo 13 tuotantolaitosta.
True
 • Colgate-Palmolive on saavuttanut jätteettömyyttä koskevan GBCI TRUE Zero Waste -sertifikaatin 16 tuotantolaitoksessa neljällä mantereella. Aloitimme Yhdysvalloissa vuonna 2016, ja sen jälkeen meistä on tullut ensimmäinen yhtiö, joka on saavuttanut TRUE Zero Waste -sertifikaatin Latinalaisessa Amerikassa, manner-Euroopassa, Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa, ja työskentelemme parhaillaan sertifikaatin saavuttamiseksi Afrikassa ja Australiassa.
Proud Member
 • Colgate-Palmolive on ollut Kansallisen turvallisuusneuvoston (National Safety Council) perusjäsen vuodesta 1913.
EPA ENERGY STAR
 • Colgate-Palmolive nimettiin vuonna 2019 YHDYSVALTAIN YMPÄRISTÖVIRASTON vuoden ENERGY STAR -kumppaniksi yhdeksättä peräkkäistä vuotta (2011–2019).
 • Colgate-Palmoliven laitokset ympäri maailmaa ovat saavuttaneet 74 YHDYSVALTAIN YMPÄRISTÖVIRASTON ENERGY STAR -ohjelman tunnustusta alan toimipaikkoja koskien.
Orchse
 • Colgate-Palmolive on ORCHSE Strategies, LLC:n pitkäaikainen yhtiöjäsen, ja sitä pidetään yhtenä parhaimmista yrityksistä.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 • Colgate-Palmolive on American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) -järjestön tukijaorganisaatio.
United Nations Global Compact
 • Colgate-Palmolive tukee Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -hanketta ja pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminnot ja strategiat vastaavat sen kymmentä yleismaailmallisesti hyväksyttyä periaatetta ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyen, ja yhtiö on ryhtynyt toimiin tukeakseen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita.

------------------------

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

”LEED” ja siihen liittyvät logot ja tuotemerkit ovat U.S. Green Building Councilin omistamia, ja niitä käytetään luvanvaraisesti.