red-cp-background

Vastuullisesti valmistetut tuotteet

responsibly-made-logo

* Tuotteemme valmistetaan tuotantolaitoksellamme Puolan Swidnicassa, jossa kehitetään jatkuvasti energia- ja vesitehokkuutta sekä lisätään jätteetöntä tuotantoa. Tuotantolaitoksellamme noudatetaan eettisiä työtapoja ja tavoitteenamme on ehkäistä kaikki työtapaturmat.

Ympäristöjohtaminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia sovellettavia ympäristösääntöjä ja -määräyksiä, ja usein ylitämme standardien vaatimukset. Ympäristölainsäädäntöä sovelletaan tuotteidemme valmistukseen ja markkinointiin sekä tuotantolaitosten johtamiseen. elmex on luotettu Colgate-Palmolive-tuotemerkki, joka noudattaa tiukkoja standardeja ympäristötehokkuuden takaamiseksi. Tuotantolaitoksessa on käytössä kattava ympäristöjärjestelmä, jonka eri kategorioita ovat muun muassa energiatehokkuus, ilmasto, vesihuolto ja jätehuolto.

responsibly-made-products-img1

Avaintiedot

elmex-tuotantolaitos:

 • elmex-tuotteet valmistetaan laitoksessa, jolla on Yhdysvaltain Green Building Council (USGBC) -yhdistyksen myöntämä LEED-sertifikaatti.

 • elmex on suorittanut Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n ENERGY STAR Challenge for Industry -energiansäästöhaasteen kolmesti (vuosina 2012, 2015 ja 2017).

 • Kattavat ympäristötarkastukset suoritetaan noin 3–5 vuoden välein ympäristöstandardien noudattamisen takaamiseksi. Lisäksi päivittäin suoritetaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- eli EHS-tarkastus ja vuosittain kattava itsearviointi, jotka auttavat takaamaan jatkuvan vaatimustenmukaisuuden.

 • elmex pyrkii oman ”5 % for the Planet” (5 % planeetan hyväksi) -ohjelmansa avulla varaamaan 5 % tuotantolaitoksen vuosittaisesta investointibudjetista projekteihin, jotka vähentävät energian- ja vedenkulutusta sekä jätteiden tuotantoa.

 •  Vuosina 2007–2018 elmexin tuotantolaitos Swidnicassa vähensi seuraavia:

  • energiaintensiteetti (56 %)

  • kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti (63 %)

  • vesi-intensiteetti (45 %)

  • kaatopaikkajäteintensiteetti (71 %, perusvuosi oli 2010).

 

Colgate-Palmoliven tuotantolaitokset ympäri maailmaa:

 • Kattavat ympäristötarkastukset suoritetaan noin 3–5 vuoden välein ympäristöstandardien noudattamisen takaamiseksi. Lisäksi päivittäin suoritetaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- eli EHS-tarkastus ja vuosittain kattava itsearviointi, jotka auttavat takaamaan jatkuvan vaatimustenmukaisuuden.

 • elmex pyrkii oman ”5 % for the Planet” (5 % planeetan hyväksi) -ohjelmansa avulla varaamaan 5 % tuotantolaitoksen vuosittaisesta investointibudjetista projekteihin, jotka vähentävät energian- ja vedenkulutusta sekä jätteiden tuotantoa.

 • Vuosina 2002–2018 Colgate-Palmoliven tuotantolaitokset vähensivät seuraavia:

  • energiaintensiteetti (31,8 %)

  • absoluuttiset kasvihuonekaasupäästöt (29,7 %)

  • vesi-intensiteetti (45,8 %)

  • kaatopaikkajäteintensiteetti (41,3 %, perusvuosi oli 2010).

Työsuojelu

elmex on sitoutunut ylläpitämään turvallista työkulttuuria ja tarjoamaan terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Tavoitteena on eliminoida työtapaturmat täysin.

Avaintiedot

elmex-tuotantolaitos:

 • Kattavat työsuojelutarkastukset suoritetaan noin 3–5 vuoden välein työsuojelustandardien noudattamisen takaamiseksi. Lisäksi päivittäin suoritetaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- eli EHS-tarkastus ja vuosittain kattava itsearviointi, jotka auttavat takaamaan jatkuvan vaatimustenmukaisuuden.

 • Kirjattavien tapahtumien kokonaismäärä (Total Recordable Rate) vuonna 2018 oli 0,77 ja työpäivän menetyksen aiheuttaneiden tapahtumien määrä (Lost Workday Case Rate) 0,00.

 • Vähentääksemme vakavia työtapaturmia olemme laatineet monivuotisen ohjelman, joka keskittyy tuotantolaitoksemme kriittisiin turvallisuusriskeihin.

Colgate-Palmoliven tuotantolaitokset ympäri maailmaa:

 • Kattavat työsuojelutarkastukset suoritetaan noin 3–5 vuoden välein työsuojelustandardien noudattamisen takaamiseksi. Lisäksi päivittäin suoritetaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- eli EHS-tarkastus ja vuosittain kattava itsearviointi, jotka auttavat takaamaan jatkuvan vaatimustenmukaisuuden.

 • Colgate-Palmoliven turvallisuustulokset vuonna 2018 todistivat ennennäkemättömästä tehokkuudesta. Kirjattavien tapahtumien kokonaismäärä oli 0,22 ja työpäivän menetyksen aiheuttaneiden tapahtumien määrä 0,06. Tietoja on tähän mennessä kirjattu ylös yli 25 vuoden ajalta, ja luvut heijastivat toistaiseksi alhaisinta kalenterivuoden kirjattavien tapaturmien määrää.

 • Colgate-Palmolive hyödyntää American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) -järjestön jäsenyyttään soveltamalla työntekijöiden altistumista koskevia standardeja ympäri maailmaa. Tämä auttaa suojelemaan yrityksen työntekijöitä myös alueilla, joissa ei ole voimassa työntekijöiden altistumista koskevia paikallisia määräyksiä.

 • Vähentääksemme vakavia työtapaturmia olemme laatineet monivuotisen ohjelman, joka keskittyy tuotantolaitoksemme kriittisiin turvallisuusriskeihin.

Työkäytännöt

Colgate-Palmoliven tavoitteena on aina ollut kunnioittaa ihmis- ja työoikeuksia joka puolella maailmaa. Yritys tukee YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tärkeimpiä työstandardeja. elmex etsii ja suosii liikekumppaneita, jotka ovat elmexin tavoin sitoutuneet kunnioittamaan yleisiä ihmisoikeuksia. Tiedostamme yritysten työoikeuksiin kohdistuvan vastuun, ja edistämme sidosryhmien sitoutumista yleisiin ihmisoikeuksiin.

Avaintiedot

elmex-tuotantolaitos:

 • elmex ei hyödynnä pakkotyötä omissa toiminnoissaan, ja se pyrkii kitkemään pakkotyön käytön toimitus- ja arvoketjuistaan. Uskomme, että jokaisella työntekijällä on oltava vapaus liikkua ja että kenenkään työntekijän ei pidä maksaa työstä tai velkaantua sen takia eikä ketään tule pakottaa työhön.

Colgate-Palmoliven tuotantolaitokset ympäri maailmaa:

 • Colgate-Palmolive ei hyödynnä pakkotyötä omissa toiminnoissaan, ja se pyrkii kitkemään pakkotyön käytön laajennetuista toimitus- ja arvoketjuistaan. elmex uskoo, että jokaisella työntekijällä on oltava vapaus liikkua ja että kenenkään työntekijän ei pidä maksaa työstä tai velkaantua sen takia eikä ketään tule pakottaa työhön.

 • Jos haluat lisätietoja ihmisoikeusstrategiastamme ja menettelytavoistamme, lue Colgate’s Respecting Human Rights and Labor Rights: Disclosure Statements (Colgate kunnioittaa ihmis- ja työoikeuksia: julkiset tiedonannot).

Yhteistyökumppanuudet ja tunnustukset

Tärkeä osa Colgate-Palmoliven pyrkimystä vastuulliseen tuotantoon on yhteistyö ulkoisten liikekumppanien kanssa, jotka täydentävät yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja toimivat riippumattomina ulkopuolisina laaduntakaajina.

Avaintiedot

energy-star-award-2021-logo
 • Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA nimesi Colgate-Palmoliven vuoden 2019 ENERGY STAR Partner of the Year -yhteistyökumppaniksi: yritys on voittanut nimityksen yhdeksänä peräkkäisenä vuotena (2011–2019).

 • Colgate-Palmolive-tuotantolaitoksille ympäri maailmaa on myönnetty tunnustus ENERGY STAR Challenge for Industry -energiansäästöhaasteen suorittamisesta 74 kertaa.

science-based-targets-logo
 • Science Based Targets -organisaatio on hyväksynyt Colgate-Palmoliven tieteeseen perustuvat, teollista tuotantoa koskevat ilmastotavoitteet.

leed-logo
 • Colgate-Palmolive on sitoutunut soveltamaan Yhdysvaltain Green Building Council’s (USGBC) -yhdistyksen myöntämää Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) -sertifikaattia kaikilla uusilla tehtaillaan, ja tähän mennessä sertifikaatti on myönnetty 13 tehdaslaitokselle.

true-zero-logo
 • Colgate-Palmolivelle on myönnetty Green Business Certification Inc. (GBCI) -organisaation TRUE Zero Waste -sertifikaatti 16 tehtaalle neljällä eri mantereella. Työ sertifikaattien eteen jatkuu.

national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive on ollut Yhdysvaltain National Safety Council -järjestön perustajajäsen vuodesta 1913.

acgih-logo
 • Colgate-Palmolive on ORCHSE Strategies, LLC -järjestön pitkäaikainen jäsen ja yksi sen parhaimmiksi arvioiduista yrityksistä.

orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive on American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) -järjestön tukija.

unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja pyrkii yhdenmukaistamaan toimintansa ja strategiansa sen kymmenen yleisesti hyväksytyn periaatteen kanssa ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruptiontorjunnan aloilla. Colgate-Palmolive on myös aloittanut toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi.


”Vastuullisesti valmistettuja tuotteita koskevat ilmoituksemme kattavat kaikki Colgate-Palmoliven omistamat ja johtamat tuotantolaitokset.  Ympäristöystävällisiä ja turvallisia valmistusaineita, vastuullista materiaalinhankintaa, ympäristöystävällistä paketointia ja muita osa-alueita koskevat seikat ovat luettavissa kestävää kehitystä käsittelevällä verkkosivulla »

”LEED” ja siihen liittyvät logot ja tavaramerkit ovat Yhdysvaltain Green Building Council -yhdistyksen omaisuutta, ja niiden käyttöön on saatu lupa.